Laboratorier – Prosjektering

Norconsult er har lang erfaring med prosjektering av laboratorier innen ulike industrier. Norconsult er Norges ledende miljø innen laboratorier knyttet til industrielle virksomheter. Dette gjelder farmasøytisk industri, samt olje og gassindustri i tillegg til mer tradisjonell industri som kjemikalie- og næringsmiddeltilvirkning. Våre tjenester tilbys til alle aktører, både byggherrer, entreprenører og leverandører.

Foto: Pixabay

Vi har erfaring med alle prosjektfaser – fra skissestadiet til gjennomføring og drift (tilstandsvurderinger)

Tjenestene er knyttet til ombygninger eller nybygg av laboratorier. Videre ved vurderinger og optimalisering av prosesser samt anskaffelser/installasjon av nye systemer eller utstyr.

Prosjekt

 • Prosjektledelse
 • Prosjekteringsledelse
 • Byggeledelse
 • Kostnadskalkyler
 • Usikkerhetsvurderinger
 • Prosjektering – alle fag innen bygg, teknikk og prosess
 • Rådgivende Ingeniør GMP

Spesialister

 • Sparringspartner og rådgiver i drift og tidligfase
 • Ventilasjonsløsninger
 • ATEX-vurderinger
 • Anskaffelse/oppfølging utstyr
 • Anskaffelse/oppfølging prosessutstyr, labutstyr og datasystemer.
 • Kjemikalier og miljøpåvirkning

Kontaktpersoner

Profilbilde av Carl Petter Larsson
Carl Petter Larsson
Gruppeleder
Profilbilde av Per Espen Kristofersen
Per Espen Kristofersen
Seksjonsleder