Landskapsarkitektur

Faget landskapsarkitektur spenner over et bredt spekter av oppgaver innenfor flere ulike fagområder og i svært varierende skala.

I Norconsult arbeider vi med utredninger, planlegging, samferdselsprosjekter, landskapsanlegg knyttet til bygg, og landskapsanlegg i kraft av seg selv. Vi arbeider med hagekunst og vi arbeider med kraftutbygging. Landskapsarkitekten er gjerne en som har helhetsblikk i oppgaven, - den som vever trådene sammen til et godt og lesbart anlegg med menneskelig skala som referansepunkt.

Kontaktperson

Profilbilde av Hilda Øfsthus
Hilda Øfsthus
Landskapsarkitekt