LCA og klimagassberegninger

Det blir stadig stilt høyere krav til å redusere miljøpåvirkningen av bygg. Vi gjør livssyklusanalyser (LCA) for flere påvirkningskategorier, blant annet klimagassberegninger som kun evaluerer potensialet for global oppvarming (GWP). Dette er et nyttig verktøy for å identifisere tiltak som kan redusere klimapåvirkningen et bygg medfører i de ulike fasene av livsløpet.

Norconsult kan tilby følgende rådgivning innen LCA og klimagassberegninger:

  • Klimagassberegninger iht. NS 3720 «Metode for klimagassberegninger for bygninger», i alle faser av et byggeprosjekt.
  • Livsløpsvurderinger av bygg (LCA) og beregning av reduksjon av klimagassutslipp iht. BREEAM-NOR MAT 01 Bærekraftige materialvalg.
  • LCC- og klimagass-studier som knytter kostnads- og miljøpåvirkning sammen i et samlet komplett beslutningsunderlag for prosjekter med fokus på miljø og kostnader.

Relaterte tjenester

Kontaktperson

Profilbilde av Sophie Ness Thøgersen
Sophie Ness Thøgersen
Rådgiver