Logistikk

Ved utvikling av industrielt effektive løsninger står materialflyt sentralt. Norconsult har forståelse for arbeidsprosessene og materialflyt i industrien, og vil kunne bidra til effektive løsninger som fremmer kundens konkurransekraft.

Dermed unngås et ensidig fokus på bygg og tekniske hjelpesystemer. Resultatet blir mer effektive anlegg, som følge av kortere gjennomløpstid. Dette kan redusere både investeringskostnader og driftskostnader, samt forbedre inntjeningspotensialet. De gode resultater oppnås gjennom tett teamarbeid med kunden, og vi bidrar gjerne i alle faser av prosjekt.

Logistikkanalyser og logistikksimuleringer er vanlige leveranser fra Norconsult, både i bedriftens totale verdikjede, og lokalt på produksjonsstedet.

Norconsult er godt kjent med Lean-filosofien. Ved å redusere ikke-verdiskapende aktiviteter og øke stabiliteten i prosessen, kan ledetid reduseres og lagernivåer reduseres. Dette gir muligheter for mer kompakte anlegg, med både redusert investeringskost og livssykluskost.

Vi har erfaring med alle prosjektfaser – fra skissestadiet til gjennomføring og drift (tilstandsvurderinger).

Med Norconsult som samarbeidspartner vil oppdragsgiver få et team av erfarne ingeniører og arkitekter som dekker alle områder og alle faser av et utbyggings eller rehabiliteringsprosjekt.

Prosjekt:

 • Prosjektledelse
 • Prosjekteringsledelse
 • Kostnadskalkyler
 • Usikkerhetsvurderinger
 • Prosjektering – alle fag innen bygg, teknikk og prosess
 • Rådgivende Ingeniør GMP

Spesialister:

 • Ventilasjonsløsninger
 • ATEX-vurderinger
 • Anskaffelse/oppfølging utstyr
 • Prosessventilasjon
 • Styring- og automatiseringsoppgaver
 • Riving eller ombygging av eksisterende bygningsmasse samt prosjektering av nye anlegg
 • Sertifisering og kvalifisering av produksjonsfasiliteter

Kontaktpersoner

Profilbilde av Carl Petter Larsson
Carl Petter Larsson
Gruppeleder
Profilbilde av Sondre Wikshåland
Sondre Wikshåland
Seniorrådgiver