Luft

Norconsults rådgivere bidrar til å sikre at myndighetskrav til inneluft, lokal luftkvalitet og utslippstillatelser overholdes.

I de fleste bygge- og samferdselsprosjekter er det behov for utredning av luftforurensning for å sikre at myndighetskrav til inneluft, lokal luftkvalitet og utslippstillatelser overholdes. Norconsult har erfaring med vurdering av et områdes lokale luftkvalitet for plassering av ventilasjonsavkast og luftinntak. Våre rådgivere på luft har lang erfaring, og benytter egnet modelleringsverktøy tilpasset oppgaven, deriblant VLUFT, AERMOD og CFD.

Norconsults rådgivningstjenester innen luft omfatter:

  • Beregning av lokal luftkvalitet
  • Beregning og modellering av utslipp (VLUFT, CFD, AERMOD)
  • Klima- og miljøregnskap
  • Søknader til myndighetene
  • Luktberegninger
  • Plassering av luftinntak
  • Konsekvensutredninger
  • Miljøvurderinger

Kontaktpersoner

Profilbilde av Vegard Kvisle
Vegard Kvisle
Leder Miljøavdelingen
Profilbilde av Katrine Bakke
Katrine Bakke
Gruppeleder

Relaterte prosjekter