Målinger - roterende utstyr

Virkningsgradsmålinger
Norconsult har siden 1978 utført over 800 turbinvirkninsgradmålinger, i alle verdensdeler.Norconsult utfører virkningsgradsmålinger etter "IEC 60041 Field acceptance tests to determine the hydraulic performance of hydraulic turbines, storage pumps and pump-turbines".

Målinger utføres blant annet som garantimålinger på nye løpehjul eller som en tilstandskontroll.

Målingene utføres ved hjelp at termodynamisk metode, trykk-tid metoden eller med direkte metoder som benytter flygler.

Norconsult er deltar aktivt i IECs tekniske komite TC 04 og arbeidsgruppen MT 28 som jobber med en oppdatert versjon av IEC 60041.

Vibrasjonsmålinger
Norconsult har utført over 650 vibrasjonsmålinger på vannkraftaggregat siden 1985. Disse målingene er grunnlag for en objektiv vurdering av tilstanden til aggregatet.

ISO 13373-7 Condition monitoring and diagnostics of machines — Vibration condition monitoring — Part 7: Diagnostic techniques for machine sets in hydraulic power generating and pump-storage plants er basert på Norconsult sin metode for tilstandsvurdering av vannkraftaggregater.

Norconsult deltar aktivt i ISO sine arbeidsgrupper som har utgitt ISO 20816-5 Mechanical vibration — Measurement and evaluation of machine vibration — Part 5: Machine sets in hydraulic power generating and pump-storage plants og ISO 19283 Condition monitoring and diagnostics of machines — Hydroelectric generating units.

Kontaktperson

Profilbilde av Simon Willmann
Simon Willmann
Gruppeleder Maskinanalyse