Marine konstruksjoner

Norconsult har spisskompetanse innen analyse og prosjektering av flytende konstruksjoner. Typiske konstruksjoner er blant annet flytende offshore vind, flytende akvakulturanlegg, flytebruer, flytemoloer og flytekaier.

Norconsult utfører statiske og dynamiske analyser av flytende konstruksjoner, og har kompetanse på alle konstruksjonsmaterialer som betong, stål, tre og glassfiber. Vi har bred kompetanse innen alle fagområder fra hydrodynamikk til konstruksjonsteknikk, forankringsanalyser, kystteknikk, vind- og bølgeanalyser, CFD-modellering og risikoanalyse.

Norconsult utfører komplekse koblede analyser med vind, bølger og strøm, og har bred erfaring fra håndtering av høyereordens last- og responseffekter. Vi har utarbeidet rutiner for overføring fra dynamisk trykk fra hydrodynamiske til strukturdynamiske analyser og har erfaring fra planlegging og gjennomføring av modellforsøk.

Vi arbeider i alle faser fra mulighetsstudier/skisseprosjekt til detaljprosjektering og tredjepartsverifikasjon.
Typiske tjenester som Norconsult leverer innen flytende konstruksjoner:

 • Mulighetsstudier av nye innovative løsninger for flytende konstruksjoner
 • Prosjektering av flytende konstruksjoner
 • Hydrodynamiske last- og responsanalyser
 • Strukturdynamiske analyser
 • Koblede analyser av flytende konstruksjoner med vind, bølger og strøm
 • Analyser av stor- og småvolum konstruksjoner
 • CFD-analyser
 • Tredjepartsverifisering av utførte analyser
 • Visualisering / 3D / BIM
 • Tegningsløse konstruksjoner
 • Forsknings- og utviklingsprosjekter

Kontaktperson

Profilbilde av Jørgen Ranum Krokstad
Jørgen Ranum Krokstad
Fagekspert