Marint miljø

Norconsult har ledende kompetanse innen marint miljø og kan bistå med rådgivningstjenester innen mange ulike områder.

Norconsults rådgivningstjenester innen marint miljø omfatter:

 • Risikovurdering av marine sedimenter og organismer
 • Tiltaksplaner
 • Spredningsvurdering av forurensning
 • Effektvurdering av naturinngrep
 • Mudring og dumping
 • Søknader
 • Kartlegging av naturtyper og biologisk mangfold
 • Risikovurdering av olje- og kjemikalieutslipp
 • Gjennomføring av sårbarhetsanalyser (ArcGIS)
 • Akutt forurensning
 • Utslippssøknader
 • Vurdering av klimaendringer og havnivåstigning
 • Miljøovervåkning
 • Vanndirektivet - kartlegging og undersøkelser, resipientundersøkelser, ifm. avløp.
 • Sjødeponier
 • Mikroplast

Kontaktpersoner

Profilbilde av Vegard Kvisle
Vegard Kvisle
Leder Miljøavdelingen
Profilbilde av Bente Breyholtz
Bente Breyholtz
Fagspesialist
Profilbilde av Silje Nag Ulla
Silje Nag Ulla
Fagspesialist