Marint miljø

Norconsult har ledende kompetanse innen marint miljø og kan bistå med rådgivningstjenester innen mange ulike områder.

Norconsults rådgivningstjenester innen marint miljø omfatter:

 • Sediment
  • Miljøtekniske sedimentundersøkelser
  • Tiltaksplaner
  • Spredningsvurdering av forurensning
  • Risikovurdering av marine sedimenter og organismer
  • Mikroplast
 • Vann
  • Miljøovervåkning – aktiv/passiv prøvetaking/sedimentfeller/etc.
  • Strømmålinger
  • Sanntidsmålinger – turbiditet, pH, o.l.
  • Vanndirektivet - kartlegging og undersøkelser
  • Resipientundersøkelser
  • Mikroplast
 • Marint naturmiljø
  • Kartlegging av naturtyper og biologisk mangfold
  • Strandsonekartlegging og bunndyr
  • Effektvurdering av naturinngrep
  • Restaurering
 • Søknader ved tiltak i sjø
  • Mudring og dumping
  • Utslippssøknader
  • Sjødeponier

Kontaktpersoner

Profilbilde av Vegard Kvisle
Vegard Kvisle
Leder Miljøavdelingen
Profilbilde av Bente Breyholtz
Bente Breyholtz
Gruppeleder
Profilbilde av Anita Whitlock Nybakk
Anita Whitlock Nybakk
Fagekspert