Maskindynamikk

Norconsult tilbyr vibrasjonsmålinger på vannkraftaggregater, gassturbiner, pumper, turbinrør samt luker og varegrinder i vannveier, i tillegge til rotordynamiske analyser, lagerberegninger og modalanalyser samt dynamiske elementberegninger (FEM).

Vi har utført vibrasjonsmålinger og analyser av mer enn 350 vannkraftaggregater.

Kontaktperson

Profilbilde av Halvor Haugsvold
Halvor Haugsvold
Avdelingsleder Hovedkontor