Maskindynamikk

Norconsult tilbyr vibrasjonsmålinger på vannkraftaggregater, gassturbiner, pumper, turbinrør samt luker og varegrinder i vannveier, i tillegge til rotordynamiske analyser, lagerberegninger og modalanalyser samt dynamiske elementberegninger (FEM).

Vi har utført vibrasjonsmålinger og analyser av mer enn 350 vannkraftaggregater.

Maskindynamikk
Norconsult har et sterkt fagmiljø innen maskindynamikk og bistår i alle faser av maskiners levetid.

Vi har over 25 års erfaring med avanserte Maskindynamikk-analyser. Norconsult har inngående kunnskap om tyngre roterende utstyr, som vannkraftturbiner, store pumper og gassturbiner og utfører rotårsaksanalyser ved havarier og driftsforstyrrelser.

Dynamiske FEM analyser
Dynamiske FEM-analyser utføres for å bestemme at maskiner kan operere i planlagt driftsområde både ved første idriftsettelse og ved oppgraderinger. Analysene benyttes også etter havarier for å finne underliggende årsaker.

Norconsult har over 25 års erfaring med å utføre dynamiske FEM-analyser av tungt roterende utstyr og omkringliggende strukturer. Dette utføres både i planleggingsfasen og ved problemer under drift.

Rotordynamikk
Rotordynamiske analyser utføres for å kontrollere at maskiner ikke kjører ved kritiske turtall, de benyttes også for å dimensjonere lager og lagerfundamenter.

Norconsult har mer enn 20 års erfaring i å beregne dynamiske egenskaper til rotor i tungt roterende utstyr som vannkraftaggregater, store pumper og gassturbiner. I forbindelse med analyser av eksisterende maskiner kan disse beregningene kombineres med målinger som utføres av samme team av eksperter.

Kontaktperson

Profilbilde av Hans Olav Nyland
Hans Olav Nyland
Gruppeleder