Maskindynamikk

Norconsult har et sterkt fagmiljø innen maskindynamikk og bistår i alle faser av maskiners levetid.

Maskinavdelingen til Norconsult har over 20 års erfaring med avanserte Maskindynamikk-analyser. Avdelingen har også omfattende felt erfaring fra inspeksjoner og målinger på maskiner.

Norconsult har inngående kunnskap om tyngre roterende utstyr, som vannkraftturbiner, store pumper og gassturbiner.

Ekspertene i Norconsult har inngående kjennskap til systemene rundt tungt roterende utstyr som gir mulighet for svært grundige analyser. Norconsult sine spesialister innen maskindynamikk har et tett tverrfaglig samarbeid med Norconsults anerkjente spesialister innen elektro og bygg. Dette tverrfaglige samarbeidet gir muligheten til en dyptgående systemforståelse som er nøkkelen til gode analyser. Dette gir mulighet til å komme frem til løsningene som er best tilpasset hvert anlegg.

Norconsults Maskinavdeling utfører rotårsaksanalyser ved havarier og driftsforstyrrelser på roterende utstyr.

Kontaktpersoner

Profilbilde av Hans Olav Nyland
Hans Olav Nyland
Avdelingsleder Fornybar Energi
Profilbilde av Simon Willmann
Simon Willmann
Gruppeleder Maskinanalyse

Relaterte prosjekter