Massehåndtering

Infrastrukturprosjekter og øvrig byggevirksomhet medfører ofte behov for vurdering av massehåndtering. Norconsult har et godt tverrfaglig miljø som har god kunnskap til hvordan disse massene bør håndteres ved alle stadier av prosjektet fra planlegging til gjennomføring. Vi jobber i samarbeid med kundene våre for å finne bærekraftige og økonomisk lønnsomme løsninger med fokus på god ressursutnyttelse.

Norconsult har også etablert en intern ekspertgruppe for bærekraftig massehåndtering som skal sørge for at dette temaet får et tverrfaglig fokus i våre oppdrag og som vil bidra til at vi finner gode fremtidsrettede løsninger.

Norconsult kan tilby følgende:

 • Massehåndteringsplaner
 • Prosessledelse for å finne gode løsninger for massehåndtering
 • Faglige spesifikke vurderinger av massehåndtering innenfor områdene:
  • Plan og regulering
  • Anleggsteknikk og massekvalitet
  • Forurensning og naturmiljø
  • Klima
  • Arkitektur og landskapsarkitektur
  • Vann og avløp

Kontaktperson

Profilbilde av Inger-Anne Gether Rise
Inger-Anne Gether Rise
Seniorrådgiver