Massivtre

Bruk av massivtre og bærende tre i bygninger er et komplekst tema som berører en rekke fagfelt. Norconsults faglige bredde gjør at vi som bedrift kan tilby alle nødvendige fag for å vurdere nytten av tre i prosjekter.

Massivtre er et sammensatt materiale, som kan levere funksjon og estetikk i ett. Materialet kan egne seg godt til bruk i blant annet sykehjem, boligbygg, skoler og barnehager, men den faktiske egnetheten må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Et ønske om bruk av massivtre legges ofte som føring i flere og flere kommuner.

Fordeler ved å velge massivtre i prosjekter kan inkludere:

  • Redusert CO2-utslipp sammenlignet med stål og betong
  • Renere byggeplass og kortere byggetid
  • Lavere vekt og derfor enklere fundamentering
  • Mindre avfall
  • Stor presisjon og fleksibilitet

Norconsult har etablert en egen tverrfaglig gruppe for å sikre gjennomarbeidet prosjektering og fornuftige forventninger for bygg med bærende konstruksjoner i tre. Gruppen sikrer intern erfaringsoverføring og har jevnlig kontakt med leverandører. På denne måten holder vi oss oppdaterte på utviklingen som skjer.

Norconsult er rustet til å tilby våre kunder tverrfaglig rådgivning av høy kvalitet.

Kontaktpersoner

Profilbilde av Ingve Olai Ulimoen
Ingve Olai Ulimoen
Fagekspert
Profilbilde av Torbjørn Hartvigsen
Torbjørn Hartvigsen
Sivilingeniør
Profilbilde av Simen Wahlstrøm
Simen Wahlstrøm
Rådgiver