Massivtre

Bruk av massivtre og bærende tre i bygninger er et komplekst tema som berører en rekke fagfelt. Norconsults faglige bredde gjør at vi som bedrift kan tilby alle nødvendige fag for å vurdere nytten av tre i prosjekter.

Massivtre er et sammensatt materiale, som kan levere funksjon og estetikk i ett. Materialet kan egne seg godt til bruk i blant annet sykehjem, boligbygg, skoler og barnehager, men den faktiske egnetheten må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Et ønske om bruk av massivtre legges ofte som føring i flere og flere kommuner.

Fordeler ved å velge massivtre i prosjekter kan inkludere:

  • Redusert CO2-utslipp sammenlignet med stål og betong
  • Renere byggeplass og kortere byggetid
  • Lavere vekt og derfor enklere fundamentering
  • Mindre avfall
  • Stor presisjon og fleksibilitet

Norconsult har etablert en egen tverrfaglig gruppe for å sikre gjennomarbeidet prosjektering og fornuftige forventninger for bygg med bærende konstruksjoner i tre. Gruppen sikrer intern erfaringsoverføring og har jevnlig kontakt med leverandører. På denne måten holder vi oss oppdaterte på utviklingen som skjer.

Norconsult er rustet til å tilby våre kunder tverrfaglig rådgivning av høy kvalitet.

Kontaktpersoner

Profilbilde av Torbjørn Hartvigsen
Torbjørn Hartvigsen
Seniorrådgiver
Profilbilde av Simen Wahlstrøm
Simen Wahlstrøm
Rådgiver