Mikroplast

Norconsult har en faggruppe som kan bistå med alt fra kartlegging av forekomst av mikroplast i miljøet til vurdering av kilder og avbøtende tiltak.

Norconsults tjenester omfatter bl.a. prøvetaking i ferskvann, grunnvann, sjøvann, veivann, snø, sandfang, avløpsslam, sediment og biota som bl.a. muslinger og fisk. Vi analyserer mikroplast i eget laboratorium, men har også samarbeid med andre laboratorier ved behov for spesiell preparering eller spesialanalyser. Basert på analyseresultatene gjennomfører vi vurderinger av kilder og mulige tiltak. Vår faggruppe på mikroplast har et tett tverrfaglig samarbeid med andre fagmiljøer i Norconsult der generering eller håndtering av mikroplast kan være en del av faget. Eksempler er vann og avløp, anleggsfag, naturressurs (mikroplast fra slam benyttet i jordbruket) og andre miljøfag.

Norconsult kan bistå med:

  • Utarbeidelse av prøvetakningsprogram og overvåkningsplan
  • Prøvetaking i forskjellige matrikser som ferskvann, grunnvann, sjøvann, avløpsslam, sediment, snø, snøsmelteanlegg, biota m.m.
  • Analyse av mikroplast på eget laboratorium
  • Samarbeid med andre laboratorier for spesiell prosessering og spesialanalyser
  • Vurdering av kilder og kildesporing basert på aktuelle funn
  • Vurdering av mengder, effekter og tiltak
  • Sluttrapportering

Kontaktpersoner

Profilbilde av Leif Simonsen
Leif Simonsen
Gruppeleder/Naturforvalter
Profilbilde av Vegard Kvisle
Vegard Kvisle
Leder Miljøavdelingen