Mikroplast

Mikroplast i naturen er et økende problem. Norconsult har en faggruppe som kan bistå med alt fra kartlegging av forekomst av mikroplast i miljøet til vurdering av kilder og avbøtende tiltak.

Norconsults tjenester omfatter bl.a. prøvetaking i ferskvann, grunnvann, sjøvann, veivann, snø, sandfang, avløpsslam, sediment og biota som bl.a. muslinger og fisk. Analyser utføres i hovedsak på akkrediterte laboratorier, men vi gjør også enkelte analyserer av mikroplast i eget laboratorium. Basert på analyseresultatene gjennomfører vi vurderinger av kilder og mulige tiltak. Vår faggruppe på mikroplast har et tett tverrfaglig samarbeid med andre fagmiljøer i Norconsult der generering eller håndtering av mikroplast kan være en del av faget. Eksempler er vann og avløp, anleggsfag, naturressurs (mikroplast fra slam benyttet i jordbruket) og andre miljøfag.

Norconsult kan bistå med:

  • Utarbeidelse av prøvetakningsprogram og overvåkningsplan
  • Prøvetaking i forskjellige matrikser som ferskvann, grunnvann, sjøvann, avløpsslam, sediment, snø, snøsmelteanlegg, biota m.m.
  • Analyse av mikroplast på eget laboratorium
  • Samarbeid med andre laboratorier for spesiell prosessering og spesialanalyser
  • Vurdering av kilder og kildesporing basert på aktuelle funn
  • Vurdering av mengder, effekter og tiltak
  • Sluttrapportering

Kontaktpersoner

Profilbilde av Leif Simonsen
Leif Simonsen
Gruppeleder/Naturforvalter
Profilbilde av Vegard Kvisle
Vegard Kvisle
Leder Miljøavdelingen
Profilbilde av Øyvind Lilleeng
Øyvind Lilleeng
Rådgiver