Miljøkartlegging av bygg

Norconsult har omfattende miljøprosjekter og jobber langsiktig med miljøoppfølging og miljørådgivning for flere av våre kunder.

Miljøplanen følger alle oppdragsfasene; prosjektering, omregulering, utbygging, energi- eller industrivirksomhet, samferdselstiltak (veg og jernbane) og offshore. Norconsult er ofte benyttet av statlig forvaltning til bistand i utvikling av ulike veiledninger. Vi har sertifiserte BREEAM- og CEEQUAL-rådgivere.

Norconsults rådgivningstjenester innen miljøkartlegging av bygg omfatter:

  • Gjennomføring av miljørisikoanalyser
  • Utarbeidelse og oppfølging av miljøoppfølgingsplaner (MOP) og ytre miljøplaner (YM)
  • Miljøoppfølging i anlegg med CEEQUAL
  • Miljøoppfølging av bygg og eiendom med BREEAM
  • Miljørådgivning i alle faser av et prosjekt.

Kontaktperson

Profilbilde av Vegard Kvisle
Vegard Kvisle
Leder Miljøavdelingen