Miljøkartlegging av bygg

Norconsult utfører en rekke omfattende rehabiliterings—og riveprosjekter der miljøkartlegging av bygget er en viktig del.

Vi utfører miljøkartlegging og utarbeider miljøkartleggingsrapport iht. krav i byggteknisk forskrift. Vi leter systematisk etter bygningsdeler med innhold av helse- og/eller miljøfarlige stoffer som asbest, ftalater, klorparafiner PCB med flere. Befaringen kan kombineres med andre tjenester som ombruksvurdering og radonmåling.

Norconsults rådgivningstjenester innen miljøkartlegging av bygg omfatter:

  • Gjennomføring av miljøkartlegging av bygninger
  • Utarbeidelse av miljøkartleggingsrapport evt. også avfallsplan og rivebeskrivelse
  • Miljørådgivning og oppfølging i alle faser av et prosjekt.

Bli med Dan på oppdrag med miljøkartlegging av bygg på Sunnmøre:

Kontaktperson

Profilbilde av Steinar Amlo
Steinar Amlo
Delfaggruppeleder