Miljøoppfølging og miljørådgivning

Norconsult jobber langsiktig med miljøoppfølging og miljørådgivning for flere av våre kunder, og gjennomfører omfattende miljøprosjekter.

Norconsults rådgivningstjenester innen miljøoppfølging og miljørådgivning omfatter:

  • Gjennomføring av miljørisikoanalyser
  • Utarbeidelse og oppfølging av miljøoppfølgingsplaner (MOP) og ytre miljøplaner (YM)
  • Miljøoppfølging i anlegg med CEEQUAL
  • Miljøoppfølging av bygg og eiendom med BREEAM
  • Miljørådgivning i alle faser av et prosjekt

Miljøplanen følger alle oppdragsfasene: Prosjektering, omregulering og utbygging - innen energi- eller industrivirksomhet, samferdselstiltak (veg og jernbane) og offshore.

Norconsult er ofte benyttet av statlig forvaltning til bistand i utvikling av ulike veiledninger. Vi har sertifiserte BREEAM- og CEEQUAL-rådgivere.

Kontaktpersoner

Profilbilde av Vegard Kvisle
Vegard Kvisle
Leder Miljøavdelingen
Profilbilde av Elise Førde
Elise Førde
Avdelingsleder Energi - Miljø
Profilbilde av Jarl Øvstedal
Jarl Øvstedal
Gruppeleder