Miljørådgivning Energi

Norconsult bistår med å utvikle miljøtilpassede utbyggingsløsninger basert på spisskompetanse innen bl.a. vannkvalitet, naturmangfold, landskap og kulturminner.

Vi utarbeider konsekvensutredninger, konsesjonssøknader, miljø-, transport og anleggsplaner og detaljplaner for landskap og miljø. I Norconsult utfører vi naturfaglige feltundersøkelser og bistår våre kunder med tillatelses- og samrådsprosesser.

Kontaktperson

Profilbilde av Elise Førde
Elise Førde
Avdelingsleder

Relaterte prosjekter