Miljørådgivning Energi

Norconsult bistår med å utvikle miljøtilpassede utbyggingsløsninger for vind- og vannkraft-, samt kraftledningsprosjekter. Vi har spisskompetanse innen bl.a. naturmangfold (terrestrisk og akvatisk), landskap og kulturminner. Våre spesialister på fiskeøkologi deltar aktivt i prosjekteringen av vannkraftprosjekteter bl.a. for å sikre trygg opp- og nedvandring av fisk.

Vi utarbeider konsekvensutredninger, konsesjonssøknader, miljø-, transport og anleggsplaner og detaljplaner for landskap og miljø. I Norconsult utfører vi naturfaglige feltundersøkelser og bistår våre kunder med tillatelses- og samrådsprosesser.

Kontaktperson

Profilbilde av Elise Førde
Elise Førde
Avdelingsleder