Miljørådgivning

Norconsult gjennomfører omfattende miljøprosjekter og jobber langsiktig med miljøoppfølging og miljørådgivning for flere av våre kunder.

Innen miljørådgivning bistår Norconsult blant annet med:

  • Gjennomføring av miljørisikoanalyser
  • Konsekvensutredninger
  • Utarbeidelse og oppfølging av miljøoppfølgingsplaner (MOP) og ytre miljøplaner (YM)
  • Detaljplan for miljø- og landskap
  • Miljøoppfølging i anlegg med CEEQUAL
  • Miljøoppfølging av bygg og eiendom med BREEAM
  • Miljørådgivning i alle faser av et prosjekt
  • Miljøplanen følger alle oppdragsfasene; prosjektering, omregulering og utbygging - innen energi- eller industrivirksomhet, samferdselstiltak (veg og jernbane) og offshore.
  • Spesialisttjenester og -kartlegginger innen naturmiljø

Norconsult er ofte benyttet av statlig forvaltning til bistand i utvikling av ulike veiledninger. Norconsult har sertifiserte BREEAM- og CEEQUAL-rådgivere.

Kontaktpersoner

Profilbilde av Anne Fevang
Anne Fevang
Fagspesialist
Profilbilde av Elise Førde
Elise Førde
Avdelingsleder