No-Dig løsninger

Norconsult har erfaring fra en rekke VA-prosjekter hvor No-Dig løsninger har vært sentrale.

Norconsult har kunnskap om alle aktuelle bore- og pressemetoder både i berg og i løsmasser. Som eksempel trekker vi frem Midgardsormen-oppdraget for VAV, et av Norges største VA-prosjekt, hvor styrt boring/pressing i løsmasser ble benyttet i dimensjonsintervallet Ø300 - Ø2400 på til sammen ca. 3 km, fordelt på 21 strekninger og 4 ulike metoder.

I tillegg benyttes No-Dig-løsninger til innvendig rehabilitering av eksisterende vann- og avløpsledninger i en rekke VA-prosjekter. Her er det flere metoder å velge mellom, og vurdering av om eksisterende ledninger bør rehabiliteres gravefritt eller om det bør legges helt nye ledninger, krever kompetanse og erfaring

Kontaktpersoner

Profilbilde av Svein Storrvik
Svein Storrvik
Prosjektdirektør
Profilbilde av Stig Olsborg
Stig Olsborg
Avdelingsleder Hovedkontor