No-Dig løsninger

Norconsult har erfaring fra en rekke VA-prosjekter hvor No-Dig løsninger har vært sentrale.

Norconsult har kunnskap om alle aktuelle bore- og pressemetoder både i berg og i løsmasser. Som eksempel trekker vi frem Midgardsormen-oppdraget for VAV, et av Norges største VA-prosjekt, hvor styrt boring/pressing i løsmasser ble benyttet i dimensjonsintervallet Ø300 - Ø2400 på til sammen ca. 3 km, fordelt på 21 strekninger og 4 ulike metoder.

I tillegg benyttes No-Dig løsninger i utallige mindre saneringsjobber over hele landet. Norconsult jobber blant annet dette i FoU-prosjektet DiVA.

Kontaktperson

Profilbilde av Svein Storrvik
Svein Storrvik
Prosjektdirektør