Ombruk av bygningsdeler

Ombruk og gjenbruk av bygningsdeler er et effektivt tiltak for å redusere miljøpåvirkningen i bygg, og Norconsult har en ekspertgruppe for ombruk av materialer.

Norconsult kan utarbeide spesialistrapporter knyttet til ombruk og kartlegge prosjekter for å vurdere hvilke materialer som kan og bør videreføres i nytt prosjekt eller legges ut på bruktmarkedet. For å kunne få til vellykket ombruk i prosjekter, setter vi fokus på å ha et godt samarbeid med de øvrige involverte i prosjektet i riktig prosjektfase. 

NORCONSULT KAN TILBY FØLGENDE RÅDGIVING:

  • Ombruksstudier
  • Ombruksstudier i henhold til krav i BREEAM Wst1
  • Rådgivning gjennom hele ombruksprosessen

Kontaktperson

Profilbilde av Václav Grmela
Václav Grmela
Arkitekt MNAL