Pedagogisk utviklingsarbeid

Skoler og barnehager er lærende organisasjoner som stadig må endre og utvikle seg for å være i front innen sitt fagområde. Det er krevende for ledere som skal initiere, implementere og vedlikeholde endringer, og det kan være utfordrende for de voksne som arbeider tett på barn og elever å holde seg oppdatert innen fag og pedagogisk praksis.Norconsult har flere skoleplanleggere med pedagogisk kompetanse og erfaring som bidrar i flere kommuners pedagogiske satsinger eller utviklingsarbeid. Vi leder prosessarbeid, veileder, gir råd og er samtalepartnere.

Kommuner, enkeltskoler og barnehager som ønsker å drive pedagogisk utviklingsarbeid parallelt med planleggingen av nytt skole- eller barnehageanlegg kan få hjelp til å utarbeide en helhetlig og langsiktig plan.

1. Rådgivning til ledere og eiere
Skoleeiere og skoleledere leder ofte prosesser som innebærer planlegging, omstilling eller utviklingsarbeid i en kommune eller skole. Vi har fulgt en rekke ledere gjennom planlegging av nye skoler, større nasjonale pedagogiske satsinger eller omstillingsprosesser knyttet til nedleggelser og sammenslåing av skoler.

Vi kan være en rådgiver og samtalepartner for ledere slik at de er best mulig rustet til å lede større og krevende endrings- og utviklingsprosesser.

2. Pedagogisk utviklingsarbeid i skolebyggprosjekter
Utforming av framtidsrettede skoleanlegg med varierte læringsmiljøer gjør det mulig å organisere skolens læringsarbeid på ulike måter.

I flere skolebyggprosjekter har vi arbeidet sammen med ledelse og medarbeidere i den aktuelle skole for å videreutvikle skolens pedagogiske plattform, pedagogiske modeller, organisasjonsstruktur og læringskultur slik at bygg og pedagogikk henger sammen.

Av og til skal også flere skoler slås sammen til en ny skole. Det innebærer i tillegg en omstillingsprosess og utvikling av en felles lærende organisasjonskultur.

Erfaringer viser at dersom man starter utviklingsarbeidet allerede i planleggingsfasen av skoleanlegget, lykkes man ofte med å ta de nye læringsarealene i bruk slik de var tenkt.

Norconsult kan gjennom brukermedvirkning i planleggings- og veiledningsprosesser bistå skoler i deres pedagogiske utviklingsarbeid.

Kontaktperson

Profilbilde av Reidunn Waag
Reidunn Waag
Avdelingsleder Skole- og barnehageplanlegging