PEX - Anskaffelse

Norconsult Project Execution (PEX) kan gjennomføre en profesjonell anskaffelseprosess til ditt prosjekt, som sikrer god konkurranse, riktig kvalitet og etterlevelse av anskaffelsesregelverket

Kontrahering og anskaffelse av produkter og tjenester er helt sentralt i gjennomføringen av små og store prosjekter. Gode anskaffelsesprosesser starter med å utvikle riktig kontraktstrategi som balanserer hensyn til økonomi, fremdrift, kvalitet og risikostyring samtidig som prosessen utføres transparent og i tråd med et omfattende regelverk. Samtidig er bærekraftige innkjøp et viktig virkemiddel for å redusere prosjektets karbonavtrykk. 

 

Norconsult har lang og bred erfaring med anskaffelsesprosesser, både for det private næringslivet og offentlige anskaffelser i og utenfor forsyningssektoren og våre tjenester dekker blant annet: 

 • Kartlegge anskaffelsesbehov
 • Utarbeide anskaffelsesstrategi
 • Utarbeide tekniske og kommersielle forespørselsdokumenter 
 • Gjennomføring av anskaffelsesprosessen, inkludert utlysning på relevante plattformer
 • Teknisk og kommersiell evaluering av tilbud
 • Lede og gjennomføre forhandlingsprosesser
 • Ferdigstille endelige kontraktsdokumenter for signatur

Vi har kompetanse og maler på blant annet følgende kontraktsbetingelser

 • NS8405
 • NS8406
 • NS8407
 • Norsk Fabrikasjonskontrakt (NF)
 • KOLEMO/KOLEMINI
 • AKB
 • NL/NLM
 • FIDIC