PEX - Project Execution - Totalprosjekter/EPCM

Norconsult, ved avdeling for Project Execution (PEX), tilbyr gjennomføring av totalprosjekter / EPCM (Engineering, Procurement and Construction Management) der vi tar fullt ansvar for prosjektet fra konseptutvikling til ferdigstillelse. Vi sørger for at ditt prosjekt gjennomføres på tid, innenfor budsjett og med avtalt kvalitet, med gode HMS-resultater.

PEX er spesialisert på gjennomføring av teknisk komplekse prosjekter innen fornybar energi og industri. Vi har erfaring med komplekse prosjekter som blant annet vannkraftverk, nettanlegg, landbasert oppdrett og vannbehandlingsanlegg.  

Vi sørger for sørger for profesjonell ledelse og styring av prosjektet gjennom alle faser. Vi baserer vår gjennomføring på en velutprøvd og standardisert metodikk hvor prosjektet deles inn i faser med klart definerte oppgaver og leveranser fra hver fase. Vi tar ansvar for prosjektering, anskaffelse og oppfølging i gjennomføring og ferdigstillelse.  

Gjennomføringen er heldigitalisert basert på bruk av UnoSys prosjekt- og kontraktstyringsverktøy. UnoSys har pre-definerte arbeidsflyter for kontraktshåndtering, dokumentkontroll, grensesnitt, SHA og systematisk ferdigstillelse.  

Prosjekteier vil involveres som ønskelig, i noen prosjekter arbeider vi i et integrert prosjektteam med byggherre.  

Ta kontakt for mer informasjon