Produksjonsberegninger

Norconsult har utført produksjonsberegninger for vindkraft for mange hundre vindkraftprosjekter i alle faser. Tidlig planleggingsfase, ved investeringsbeslutning og i driftsfasen.

I en tidlig planleggingsfase er det normalt lite lokale vindmåling tilgjengelig. Det er derfor nødvendig å benytte seg av modelldata. Norconsult kjører meso-skala modellen WRF daglig for hele Norden med oppløsning 1 km x 1 km. Dersom du har et område som du vil undersøke vil vi nedskalere meso-skala dataene fra 1 km x 1 km og ned til for eksempel 50 m x 50 m. Til dette benytter vi WindSim eller vår egenutviklede nedskaleringsmodell. Den sistnevnte er enklere og mer effektiv og kan derfor benyttes over et større område som for eksempel en kommune. Slike produksjonsberegninger er egnet i en fase der det fortsatt finnes flere usikkerhetsmomenter i prosjekter som ikke er avklart.

Produksjonsberegninger til en investeringsbeslutning baseres normalt på lokale vindmålinger. En viktig del av produksjonsberegningene er derfor knyttet til evaluering, filtrering og kontroll av vindmålingene. For at en rapport med produksjonsberegninger skal bli akseptert av banker og finansinstitusjoner (bankable) er det krav til at alle usikkerheter kan dokumenteres og kvantifiseres. I og med at en av de viktige usikkerhetene er knyttet til riktig behandling av vindmålingene, stiller Norconsult spesielt sterkt med sin lange erfaring med vindmålinger.

Norconsult er anerkjent av en lang rekke banker og finansinstitusjoner og har levert mange hundre rapporter for kunder i inn og utland.

Relaterte tjenester

Relaterte prosjekter