Prosessimuleringer

Norconsult har lang erfaring med ulike simuleringsverktøy. Vi benytter en av markedets mest avanserte programvarer for prosessimuleringer, og skaper med det merverdi for kunden i alle prosjektfaser.

Norconsult benytter spesialisert faglig kompetanse til å forstå det teoretiske grunnlaget, metodene og prosessene som ligger bak simuleringene. Det sikrer at resultatene fra våre simuleringer gjenspeiler den virkelige prosessen så godt som mulig.

Ved å utføre prosessimuleringer kan man få verdifull innsikt i problemstillinger relatert til design og ytelse allerede i tidlig fase av et prosjekt. Gevinsten ved å avdekke utfordringer på et tidlig stadie kan være svært tids- og kostnadsbesparende i videre utvikling av prosjektet, samt bidra til redusert risiko i tilknyttede prosessvurderinger.

Simuleringer kan blant annet benyttes for å beregne variasjoner i faseoverganger, temperatur og trykk. Programvaren gjør oss i stand til å simulere hele verdikjeder, fra produksjon, transport, mottak og eksport. Med bruk av prosessimuleringer kan man identifisere flaskehalser i prosessen og øke eksisterende kapasiteter.

Norconsult benytter UniSim for statiske og dynamiske prosessimuleringer.

Relaterte tjenester

Kontaktperson

Profilbilde av Eiliv Kraabøl
Eiliv Kraabøl
Sivilingeniør