Prosessimuleringer

Norconsult har solid kompetanse på prosessimuleringer i industrielle prosesser generelt, og spesielt innen olje og gass, hydrogen, CO2 og smelteverk. Vi bruker markedsledende software til å utføre både statiske og dynamiske prosessimuleringer som gir merverdi for kunden i alle prosjektfaser

Norconsult benytter spesialisert faglig kompetanse til å forstå det teoretiske grunnlaget, metodene og prosessene som ligger bak simuleringene. Det sikrer at resultatene fra våre simuleringer gjenspeiler den virkelige prosessen så godt som mulig.

Ved å utføre prosessimuleringer kan man få verdifull innsikt i problemstillinger relatert til design og ytelse allerede i tidlig fase av et prosjekt. Gevinsten ved å avdekke utfordringer på et tidlig stadie kan være svært tids- og kostnadsbesparende i videre utvikling av prosjektet, samt bidra til redusert risiko i tilknyttede prosessvurderinger.

Simuleringer kan blant annet benyttes for å beregne variasjoner i faseoverganger, temperatur og trykk. Programvaren gjør oss i stand til å simulere hele verdikjeder, fra produksjon, transport, mottak og eksport. Med bruk av prosessimuleringer kan man identifisere flaskehalser i prosessen og øke eksisterende kapasiteter.

Norconsults benytter UniSim for statiske og dynamiske prosessimuleringer. Vårt prosessteam har blant annet erfaring fra modellering og simulering av:

  • Hydrogen kaskadefylling fra lagertanker til båt.
  • Vurdering av temperaturer, kjølebehov og energiforbruk i kompressortog for hydrogen
  • Varmetap og kondenseringsproblematikk i rør for biogass oppstrøms kompressor.
  • Biogass-oppgradering til CBG via kompresjon, kjøling og rensing.
  • Gass og væsketransport via lange rør, blant annet for CO2 transport, olje og gass.
  • LNG-flytendegjøring med kaskade varmeveksler.
  • LNG lagringstanker, inkludert flytendegjøring av BOG og regassifisering.
  • Pumpe- og kompressorstasjon for flerfase hydrokarbon strøm med separasjon.
  • Dimensjonering av utstyr, optimalisering av prosessanlegg og modifikasjon av prosessanlegg fra olje- og gassindustrien.

Relaterte tjenester

Kontaktpersoner

Profilbilde av Dejan Doder
Dejan Doder
Seniorrådgiver
Profilbilde av Magnus Printzell Halvorsen
Magnus Printzell Halvorsen
Seniorrådgiver