Prosjektadministrasjon

Norconsult har et stort miljø innenfor prosjektadministrasjon med personer knyttet til hovedkontoret, distriktskontorer og i internasjonale oppdrag.

Vi bistår våre kunder med prosjektadministrativ bistand i forbindelse med utvikling, etablering og gjennomføring av prosjekter. Vi driver rådgivning og beslutningsstøtte, samt ledelse og styring innen alle faser av et prosjekt, fra tidligfasen (idéfasen), prosjekteringsfasen, i gjennomføringsfasen og videre i driftsfasen.

Norconsult tar det totale ansvaret for gjennomføringen av prosjekter, eller støtter kundens egen prosjektleder med metodikk og kompetanse innen prosjektarbeid. Vi jobber i stor grad tverrfaglig og har tett kontakt med den tekniske kompetansen i Norconsult. Ledelse, styring og koordinering ift. tid, kvalitet og økonomi er sentralt i alle våre oppdrag. Videre har vi fokus på god kommunikasjon og nært samarbeid med våre oppdragsgivere, og andre i prosjektorganisasjonen.

Norconsult tilbyr prosjektadministrativ bistand innen:

  • Prosjektledelse
  • Byggeledelse
  • Prosjekteringsledelse
  • Prosjekt- og oppdragsstyring
  • Funksjonsanalyse/ programmering
  • Usikkerhetsanalyse
  • Tilstandsanalyse
  • Due diligence
  • LCC-beregninger
  • SHA-rådgivning (HMS)

Kontaktpersoner

Profilbilde av Odd-Inge Hanssen
Odd-Inge Hanssen
Seksjonsleder Prosjektadministrasjon
Profilbilde av Harald Inge Hovstad
Harald Inge Hovstad
leder Prosjektadministrasjon Bergen