Pumpestasjoner

Norconsult har lang erfaring med de fleste elementer innen transportsystem for vann og avløp, herunder pumpestasjoner av ulik størrelse og kompleksitet. Alt fra små prefabrikerte avløpspumpestasjoner, til store trykkøkningsstasjoner på vannsiden, eller store kompliserte pumpesystemer for drensvann i undersjøiske veitunneler.

For store kompliserte pumpestasjoner har Norconsult følgende tilnærming:

  • Systemdesign (med beregninger)
  • Funksjonsspesifikasjon for pumpesystem (alternativt detaljprosjektering)
  • Funksjonsspesifikasjon for styringssystem
  • Faglige avklaringer med valgt leverandør med tilhørende komponenter
  • Idriftsettelse og verifikasjon av anlegg

Kontaktperson

Profilbilde av Christian Serck-Hanssen
Christian Serck-Hanssen
Senior Prosjektleder