Pumpestasjoner

Norconsult har et av Norges fremste fagmiljøer innen prosjektering av pumpestasjoner og har bred erfaring og spisskompetanse innenfor ulike problemstillinger relatert til pumpestasjoner. Prosjektering av pumpestasjoner kan omfatte svært mange fagområder. Norconsult har høy kompetanse innen alle aktuelle fagområder. Vi prosjekterer alt fra små enkle pumpestasjoner til store stasjoner med store kapasiteter og løftehøyder. Pumpemedier omfatter alt fra vann, avløp, overvann, tunnelvann, slam, kjemikalier, sjøvann etc.

Det er vesentlig at pumpestasjonene utformes og utstyres for en optimal drift av stasjonen. I dette inngår vurdering av evt. forbehandling, pumpeutforming, kapasitet, motordrift, virkningsgrad, materialvalg, tilgjengelighet, adkomst løfteutstyr, etc. 

Typiske tjenester vi kan utføre er:

 • Komplett prosjektering av pumpestasjon
 • Kapasitetsvurderinger- virkningsgrad optimalisering
 • Hydrauliske beregninger
 • Vurdering av tilgjengelig elkraft og muligheter
 • Anbefale pumpetyper – pumpeoppstilling
 • Eventuelle vurderinger av volumer-kapasiteter og pumpeantall
 • Vibrasjonsanalyser
 • Kavitasjonsvurderinger
 • Vurdering av kjølebehov og eventuelle tiltak
 • Rist- og silinstallasjoner
 • Rørinstallasjoner med ventiler og instrumentering
 • Trykkstøtberegninger og tiltak mot trykkstøt
 • Støyberegninger og tiltak
 • Kapasitetsutvidelser og rehabilitering/ombygging
 • Styring regulering overvåking – funksjonsbeskrivelser - idriftsettelse

Norconsult har lang erfaring med de fleste elementer innen transportsystem for vann og avløp, herunder pumpestasjoner av ulik størrelse og kompleksitet. Alt fra små prefabrikerte avløpspumpestasjoner, til store trykkøkningsstasjoner på vannsiden, eller store kompliserte pumpesystemer for drensvann i undersjøiske veitunneler.

For store kompliserte pumpestasjoner har Norconsult følgende tilnærming:

 • Systemdesign (med beregninger)
 • Funksjonsspesifikasjon for pumpesystem (alternativt detaljprosjektering)
 • Funksjonsspesifikasjon for styringssystem
 • Faglige avklaringer med valgt leverandør med tilhørende komponenter
 • Idriftsettelse og verifikasjon av anlegg

Kontaktperson

Profilbilde av Christian Serck-Hanssen
Christian Serck-Hanssen
Senior Prosjektleder