RAMS - Pålitelighet, tilgjengelighet, vedlikeholdbarhet og sikkerhet

Norconsult er ledende innen RAMS-analyser og har lang erfaring med slike analyser knyttet til jernbane.

RAMS-metodikken er også velegnet til andre typer samferdselsprosjekter. I RAMS-arbeidet inngår; RAMS-plan, Farelogg, RAMS-analyser, Verifikasjon av RAMS-arbeidet og Sikkerhetsbrev.

Kontaktperson

Profilbilde av Bente Gjerstad
Bente Gjerstad
Direktør geo, miljø og sikkerhet