Regional og kommunal planlegging

Norconsult tilbyr et engasjert planmiljø med solid og relevant erfaring innenfor overordnede planer.

Vi legger vekt på å forstå hvordan samfunnet virker og av samspillet mellom ulike aktører og mål, slik at vi på et best mulig grunnlag kan identifisere viktige regionale utviklingstrekk og utfordringer, utvikle alternative scenarioer og vurdere virkninger av ulike typer endringer. I Norconsult er vi opptatt av helhetlige og tverrfaglige prosesser, og av å legge forholdene til rette for en bærekraftig samfunnsutvikling, både miljømessig, sosialt og økonomisk.

Kontaktperson

Profilbilde av Thora Heieraas
Thora Heieraas
Direktør Samfunn og byutvikling