Rehabilitering av bygg

Rehabilitering av eksisterende bygningsmasse er ofte den mest bærekraftige måten å sikre bygg for fremtiden. Med smarte, fremtidsrettede løsninger kan eldre bygninger rehabiliteres til moderne, forskriftsmessig tilpassede formål. Rehabilitering er en viktig del av Norconsults satsning på bærekraftige løsninger.


St. Paul Gymnas i Bergen

Norconsults styrke som en flerfaglig rådgiver gjelder ikke minst innen rehabilitering, med sterke tverrfaglige ekspertgrupper innen rehabilitering i blant annet Oslo/Sandvika, Bergen og Trondheim. Disse ekspertgruppene bidrar på oppdrag over hele landet, som støtte til alle Norconsults mer enn 60 lokale kontorer. 

Norconsult tilbyr et komplett fagmiljø som består av alle aktuelle fag, og vi vet hvilke fag vi skal involvere til enhver tid slik at ressursene kan tilpasses prosjektet avhengig av prosjektfase og ambisjoner

Vi tilbyr blant annet:

 • Tidligfase vurdering og kartlegging av bygningsmassen for å finne ut hva den kan brukes til og ikke. Med en riktig vurdering av bygget i tidlig fase disponeres tid og kostnader optimalt.
 • Mulighetsstudier og kostnadsoverslag for rehabilitering av eksisterende bygg
 • Komplett tverrfaglig prosjektering av all eksisterende bygningsmasse, fra mulighetsstudie til og med ferdig detaljprosjekt.
 • Strømlinjeformet prosjektgjennomføring av høy kvalitet
 • Betydelig erfaring med norsk byggeskikk, vi vet hva vi ser, og vi vet hva vi ser etter.
 • Lang erfaring med kommunikasjon med antikvariske myndigheter.
 • Vi kjenner kravene til rehabilitering av bygninger i EUs taksonomi og tar hensyn til disse i vår rådgivning og rehabiliteringsprosess

Våre tjenester inkluderer:

 • Tilstandsanalyser
 • Antikvariske vurderinger av eksisterende bygg
 • Radonmålinger
 • Mulighetsstudier av eksisterende bygningsmasse
 • Fasaderehabilitering
 • Levetidsvurderinger av konstruksjoner
 • 3D- scanning og BIM modellering av eksisterende bygg
 • Miljøkartlegging
 • Prosjekt- og byggeledelse av eksisterende bygg
 • Rehabilitering av alle typer bygninger og anlegg
 • Takst
 • Vurderinger av BREEAM måloppnåelse

Kontaktperson

Profilbilde av Thor-Oskar Relander
Thor-Oskar Relander
Gruppeleder