Remotely Piloted Aerial Systems (RPAS)

Flyfoto fra droner brukes for inspeksjon av installasjoner og er grunnlag for terrengmodeller i vår 3D-BIM prosjektering samt for visualisering i tillatelsesprosesser.

Bruk av RPAS, eller «droner», er en spesialtjeneste i Norconsult. Vi var tidlig ute med å ta i bruk denne teknikken og har droneutstyr ved våre kontorer i Os, Sandvika, Kristiansand, Førde, Tønsberg og Sogndal. Norconsult har godkjenning fra Luftfartstilsynet for alle våre operasjoner med hhv. Rotary Wing (helikopter/mutikopter) og Fixed Wing (fly) i tiltaksklasse RO2.

Kontaktpersoner

Profilbilde av Jan Amund Walde
Jan Amund Walde
Fagkoordinator
Profilbilde av Anders Nesse
Anders Nesse
Fagekspert