Revisjoner

Norconsult har kompetanse på gjennomføring av revisjoner i styringssystemer.

Vi har revisorer som gjennomfører revisjon av styringssystemer i henhold til anerkjent metode som beskrevet i ISO 19011. Vår tilsynsaktivitet omfatter kartlegging/kontroll, vurdering og anbefaling.

Kontaktperson

Profilbilde av Bente Gjerstad
Bente Gjerstad
Direktør geo, miljø og sikkerhet