Revurdering av vassdragsanlegg

Revurdering er en grundig undersøkelse og tilstandsanalyse av et etablert vassdragsanlegg.

 

Hensikten er å klarlegge om anlegget har et tilfredsstillende sikkerhetsnivå. Vassdragsanlegg i konsekvensklasse 2, 3 og 4 skal revurderes minst hvert 15. år og vassdragsanlegg i konsekvensklasse 1, minst hvert 20. år. Revurdering skal utføres og kontrolleres av uavhengige kvalifiserte fagpersoner innenfor relevante fagområder. Norconsult har til sammen mer enn 50 godkjente fagpersoner som dekker alle fagområder og bruddkonsekvensklasser.

Kontaktperson

Profilbilde av Anders Søreide
Anders Søreide
Avdelingsleder Dam og vassdrag