Rør- og våtromsrehabilitering

Norconsult har lang erfaring med utskifting av rør og våtromsprosjekter og vi har en rekke referanseprosjekter. Vi kan bistå borettslag og boligsameier med prosjektadministrasjon, PA, som prosjektleder og byggeleder ved utskiftning av felles vann- og avløpsrør, samt oppussing av baderom.

I eldre boligbygg opplever man brudd på soilrør, vannrør, fuktskader, tette sluk og tette rør, men også nyere bygg kan ha problemer med utette våtromsmoduler, membraner eller korrosjon på rør. Vi kan vurdere problemet og foreslå løsninger som er tilpasset boligselskapets behov.

Norconsult er oftest styrets (byggherres) representant og gjennomfører kontrahering av entreprenør, oppfølging av entreprenør, vi kan ivareta tilbakemelding fra beboere, og overtakelse etter ferdigstilt prosjekt. Vi bidrar til at løsninger som blir valgt tilfredsstiller byggherrens krav, lover og forskrifter, og øvrige relevante normer som byggebransjens våtromsnorm (BVN) og lignende.

Er dere i beslutningsfasen, arrangerer Norconsult også kurs om vedlikehold av sanitærinstallasjoner. Blir det litt omfattende, så kan vi, etter avtale, komme innom på et styremøte og presentere en vanlig prosess for rør- og våtromsprosjekter.

Kontaktperson

Profilbilde av Svend Haugen
Svend Haugen
Senior Prosjektleder