ROS, brann- og eksplosjonssikkerhet

Norconsult har ledende kompetanse innen ROS-analyser, brann- og eksplosjonssikkerhet og utfører ROS-analyser under prosjektering av energianlegg.

Byggherren og dennes driftsorganisasjon inviteres til deltagelse i analyseprosessen, for å sikre bredest mulig erfaringsgrunnlag for analysen. Norconsult ivaretar også prosjektering av brann- og eksplosjonssikkerhet for alle typer anlegg, og har opparbeidet spesiell kompetanse innen transformatoreksplosjon. Her har Norconsult utviklet egne beregningsprogram for eksplosjonstrykk, men benytter ved behov avansert simuleringsverktøy for detaljert beregning av temperatur, trykk og utbredelse.