ROV - undervannsinspeksjon med "Remotely Operated Vehicle"

Inspeksjon med ROV er en spesialtjeneste i Norconsult for tilsyn av objekter under vann. Dette gir store fordeler når nedtapping er kostbart eller ikke gjennomførbart. I andre tilfeller kan hensyn til HMS være avgjørende. Norconsult har benyttet micro-ROV (Videoray) siden 2001 og har gjennomført mer enn 200 oppdrag i Norge og internasjonalt. Spesielt i forbindelse med tilstandskontroll innen vannkraft, men også i andre sammenhenger.

Utstyret har en rekkevidde på opptil 600 meter med 300 meters dyp. ROV'en er utstyrt med lys, video, laser, sonar, tykkelsesmåler, samt et posisjoneringssystem. Dette muliggjør god dokumentering og oppmåling av objekter, selv der sikten er svært dårlig. Utstyret er kompakt og kan fraktes med personbil.

Norconsult er også samarbeidspartner med dykkerfirmaet O.E. Hagen for inspeksjon av lengre vannfylte tunneler. O.E - Hagen drifter en større ROV, mens Norconsult står for innsamling av data, etterbehandling, vurdering og presentasjon av innsamlet data. ROV'en har en maksimal rekkevidde på 6 km fra entringspunktet dvs. opptil 12 km og er blant annet utstyrt med multistrålesonarer for 3D-skanning. Resultatet kan benyttes frittstående eller for integrering i BIM prosjektering. Utstyret er delt opp i flere moduler for eventuell helikoptertransport.

Les mer om ROV og undervannsinspeksjon her:

Kontaktperson

Profilbilde av Lars Røed Ramstad
Lars Røed Ramstad
Rådgiver