Samfunnsplanlegging

Norconsult tilbyr et engasjert planmiljø med solid og relevant erfaring innenfor samfunnsplanlegging.

I Norconsult er vi opptatt av helhetlige og tverrfaglige prosesser, og av å legge forholdene til rette for en bærekraftig samfunnsutvikling, både miljømessig, sosialt og økonomisk. Vi legger vekt på å forstå hvordan samfunnet virker og av samspillet mellom ulike aktører og mål, slik at vi på et best mulig grunnlag kan identifisere viktige utviklingstrekk og utfordringer, utvikle alternative scenarioer og vurdere virkninger av ulike typer endringer.

Vi gjennomfører analyser og utredninger innen en rekke ulike samfunnsområder, både tekniske, estetiske, økonomiske, samfunnsfaglige, natur- og kulturvernfaglige. I Norconsult legger vi vekt på at våre analyser og utredninger skal kunne kan fungere som et nyansert og faglig solid beslutningsgrunnlag for planlegging på alle nivåer. Våre analyser skal være med på å definere mulighetsrom hvor man kan finne nyskapende og smarte løsninger.

Våre tjenester omfatter blant annet:

 • Mulighetsstudier
 • Lokaliseringsstudier
 • Alternativstudier
 • Konseptvalgutredninger
 • Behovsanalyser
 • Demografi, befolkningsprognoser
 • Teknologivalg
 • Klimaplaner
 • Markedsanalyser
 • GIS-analyser
 • Statistiske analyser og spørreundersøkelser

Kontaktperson

Profilbilde av Thora Heieraas
Thora Heieraas
Direktør Samfunn og byutvikling