Sjøledninger

Norconsult utfører alle aktuelle oppgaver for prosjektering av sjøledningsanlegg og dekker alle fagområder som våre oppdragsgivere trenger for å utrede løsninger og planlegge anlegg.

Ledninger i vann er aktuelt for inntaksledninger, utslippsledninger og overføringsledninger. Det kan for eksempel være behov for inntak av drikkevann eller kjølevann fra kilde, utslipp fra renseanlegg eller veianlegg til resipient eller kryssing av vassdrag eller fjorder for vannforsyning eller avløpstransport. Store og små undervannsledninger inngår av den grunn i svært mange prosjekter innen byggeprosjekter, industri, energi, kommunalteknikk, fiskeoppdrett og samferdsel. Aktuelle utfordringer er:

  • Dimensjonering, ofte store dimensjoner
  • Materialkvaliteter, spesielt i overganger og skjøteløsninger
  • Store dyp og vanskelige traseforhold
  • Sikre ledning mot luftfylling og andre krefter
  • Nivå på inntaks- og utslippsende, og eventuelle siler/ diffusorer
  • Pumpeanlegg for inntak, tilførsel ved gravitasjon

Norconsults tjenester omfatter skisse-/for-/detaljprosjektering, drift- og vedlikeholds-planer, utarbeidelse av anbud og kontrakter, prosjekt- og byggeledelse.

Kontaktperson

Profilbilde av Jan-Inge Nilssen
Jan-Inge Nilssen
Senior Prosjektleder