Skoleplanlegging

Norconsults avdeling for skoleplanlegging og skoleutvikling utgjør et ledende fagmiljø innen barnehage- og skoleplanlegging, og har kunder over hele Norge.

Når en skole skal rehabiliteres eller et nytt prosjekt skal realiseres, har oppdragsgiver gjerne behov for skolefaglig rådgiver for bistand i utviklings- og gjennomføringsfasene. Vi tilbyr pedagogisk støtte til planlegging og utvikling av fysisk læringsmiljø i skoleanlegg. Norconsult har fokus på å skape de beste rammer for utvikling av læringsmiljøet innen de økonomiske og miljømessige rammene som foreligger i hvert enkelt prosjekt. Prosesser må være tilpasset formålet og rammer for prosjektene, slik at man sammen kommer frem til best mulig resultat.

Norconsult har flere skolefaglige rådgivere med pedagogisk kompetanse og erfaring som bidrar i flere kommuners pedagogiske satsinger eller utviklingsarbeid. Her kan vi gi råd, lede prosessarbeid, veilede og være samarbeidspartnere. Skoleeiere eller skoler som ønsker å drive pedagogisk utviklingsarbeid parallelt med planleggingen av nye skoleanlegg kan få hjelp til å utarbeide en helhetlig og langsiktig plan.

Skoleeiere og skoleledere leder ofte prosesser som innebærer planlegging, omstilling eller utviklingsarbeid i skolesektoren. Norconsult sine skolefaglige rådgivere har fulgt en rekke ledere gjennom planlegging av nye skoler, større nasjonale pedagogiske satsinger eller omstillingsprosesser knyttet til nedleggelser og sammenslåing av skoler.  Her kan vi bistå ved å være en rådgiver og samtalepartner for ledere slik at de er best mulig rustet til å lede større og krevende endrings- og utviklingsprosesser.

Utforming av fremtidsrettede skoleanlegg med varierte læringsmiljøer gjør det mulig å organisere skolens læringsarbeid på ulike måter. I flere skolebyggprosjekter har vi arbeidet sammen med ledelse og medarbeidere i den aktuelle skolen for å videreutvikle skolens pedagogiske plattform, pedagogiske modeller, organisasjonskultur og læringskultur – slik at bygg og pedagogikk henger sammen og bidrar til utvikling et godt læringsmiljø for den aktuelle skolen.

Erfaringer viser at dersom man starter utviklingsarbeidet allerede i planleggingsfasen av skoleanlegget, lykkes man ofte med å ta i bruk de nye læringsarealene i tråd med målsettingene.

Kontaktperson

Profilbilde av Reidunn Waag
Reidunn Waag
Avdelingsleder Skole- og barnehageplanlegging