Ansvarlig Søker (SØK Pbl)

Norconsult arbeider hovedsakelig med å ivareta SØK-rollen opp mot bygningsmyndighetene og andre offentlige myndigheter. Fagkompetansen finnes i hele landet der vi har kontorer.

Norconsult har lang og variert erfaring, både fra rådgivningsbransjen og fra byggesaksbehandling på kommunalt-, fylkesmanns- og departementsnivå. Vår ekspertise kan benyttes til alle typer søknadspliktige tiltak.

Innen SØK Plan og Bygningsloven kan Norconsult bidra med:

  • Hele SØK-oppgaven etter Plan- og bygningslovens §23-4 og Byggesaksforskriften, SAK 10 §12-2
  • Søknad om samtykke etter §18-9 i arbeidsmiljøloven
  • Søknad om avkjøringstillatelse og eventuelle dispensasjoner fra vegloven
  • Styring av uavhengig kontroll
  • Bistand ved protester og klager
  • Forvaltningsrettslige problemstillinger

Norconsult har sentral godkjenning som SØK i tiltaksklasse 3.

Som samordner av de ansvarlige prosjekterende har Norconsult også gode forutsetninger til å finne den rette kompetansen og rett person til oppgaven i vårt store tverrfaglige miljø.

Kontaktperson

Profilbilde av Tom Aasrum
Tom Aasrum
Fagekspert