Ansvarlig Søker (SØK Pbl)

Reglene rundt byggesak kan være vanskelig å forstå og er i stadig endring. Norconsult har en tverrfaglig gruppe med spesialister som ivaretar rollen som ansvarlig søker i byggeprosjekter.

Vi har lang erfaring med alle typer tiltak, og vil sørge for en forutsigbar prosess i møtet med offentlige myndigheter - fra planlegging av prosjekt til ferdigstillelse. Vi jobber hovedsakelig med å ivareta ansvarlig søker-rollen opp mot bygningsmyndighetene og andre offentlige myndigheter.

Fagkompetansen finnes i hele landet hvor Norconsult har kontorer, og vi har god lokalkunnskap. Som samordner av de ansvarlige prosjekterende har Norconsult gode forutsetninger for å finne rett kompetanse og rett person til oppgaven i vårt store, tverrfaglige miljø.

Norconsult som ansvarlig søker
Ansvarlig søker er tiltakshavers representant overfor kommunen, og skal stå for all kontakt mellom kommunen, foretakene og tiltakshaver. Ansvarlig søker skal blant annet koordinere prosjektet og påse at tiltaket er tilstrekkelig belagt med ansvar. Vi har lang erfaring med rollen som ansvarlig søker i alle typer tiltak, og sentral godkjenning i tiltaksklasse 3

Som ansvarlig søker kan vi bistå gjennom hele byggesaksprosessen. Dette innebærer blant annet:

 • Søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven
 • Søknad om dispensasjon etter plan- og bygningslovens §19
 • Søknad om fravik på eksisterende byggverk etter plan- og bygningslovens §31-2
 • Innhenting av nødvendige uttalelser og tillatelser fra berørte myndigheter
 • Søknad om samtykke etter arbeidsmiljøloven §18-9
 • Søknad om avkjøringstillatelse og dispensasjon fra veglova
 • Søknad om dispensasjon eller tillatelse fra annet regelverk enn etter plan- og bygningsloven

Norconsult som rådgiver
I tillegg til å være bindeleddet mellom tiltakshaver og kommunen, kan vi bistå som rådgiver i byggeprosjekter. Med tverrfaglig bakgrunn fra privat virksomhet og offentlig forvaltning, kan vi bidra med rådgivning for å sikre forutsigbar fremdrift og fremtidig byggesaksprosess. Norconsult har kompetanse til å bistå i å vurdere mulighetene for utvikling av eiendommer. Vi kan blant annet bidra med følgende:

 

 • Vurdere utviklingsmuligheter på eiendommen ut fra tomteforhold og kommunens rammer for utvikling av eiendommen
 • Vurdere plangrunnlag og bistå ved utarbeidelse av utbyggingsavtaler
 • Utforme de gode spørsmålene og delta på forhåndskonferanser med kommunen
 • Bistand til søknad om reduksjon av gebyr
 • Bistand ved klage på vedtak
 • Bistand innen seksjonering og reseksjonering
 • Bistand i refusjonssaker
 • Kartlegge behov for ansvarlige foretak i prosjektet

Kontaktpersoner

Profilbilde av Tom Aasrum
Tom Aasrum
Fagkoordinator
Profilbilde av Marianne Tenold
Marianne Tenold
Faglig leder