Takst i Møre og Romsdal

Norconsult er utviklet gjennom mer enn 40 år. Siste 10 årene med takst på 3 av kontorene i Møre og Romsdal sammen med et tverrfaglig miljø, som forespørres når nødvendig for å kunne levere våre takstrapporter i tilfredsstillende kvalitet. Disse øvrige fag er byggeteknikk, bygningsfysikk, vvs-teknikk, elektroteknikk, plan/samferdsel, veg, VA teknikk, arkitektur, interiørarkitektur, landskapsarkitektur, geoteknikk, ingeniørgeologi, miljø og energi.

Vi tilbyr takseringstjenester innen følgende områder:
• Verditaksering av bolig/fritid- og næringseiendommer
• Vurdering av tomteverdi og utviklingspotensiale
• Tilstandsrapporter bolig, inklusiv verdi og areal
• Tilstandsanalyser i ht NS 3424 eventuelt med strakstiltak og vedlikeholdsplan
• Tilstandsregistrering før sprengning/anleggsarbeid
• Beregning av grenseverdier for rystelser fra sperengning/pigging
• Tilstandsvurderinger
• TDD, teknisk due diligence
• Reklamasjonsvurdering, mangler ved utførte arbeider
• Eierskiftetaksering, klager etter kjøp/salg av bygg/eiendom
• Skadetaksering, beskrivelse av årsak, reparasjon m.m. etter alle typer skade
• Skadeskjønn, fastsettelse av verdi etter totalskade på bygning
• Naturskadetaksering, etter skade pga storm, stormflo, flom, vind m.m.
• Styrt gjenoppbygging etter skade; tilbudsinnhenting og kontrakt
• Byggeledelse, prosjektledelse
• Energimerking, energiberegning, energiattest og ENØK-analyse
• Bistand ved boligkjøp, overtagelse, ferdigbefaring
• Byggelånskontroll
• Uavhengig kontroll, tiltaksklasse 1-3

Prisliste per 01.01.2020

Relaterte tjenester

Kontaktpersoner

Profilbilde av Arnt-Ove Roald
Arnt-Ove Roald
Takstmann, avdelingsleder takst
Profilbilde av Roar Wille
Roar Wille
Takstmann
Profilbilde av Idar Warholm
Idar Warholm
Takstmann
Profilbilde av Stig Ole Wenaas
Stig Ole Wenaas
Takstmann
Profilbilde av Marit Gunnlaug Alnes
Marit Gunnlaug Alnes
Takstsekretær