Tilstandskontroll kraftverk

Norconsult tilbyr tilstandsvurdering av kraftverk.

Våre spesialister har kompetanse på vurdering av blant annet følgende komponenter:

  • Byggkonstruksjoner (dammer, inntak, kraftstasjon, betong-fundamenter)
  • Vannveiskonstruksjoner (trykkrør, luker, ventiler, varegrinder)
  • Turbiner (turbiner/pumpeturbiner/pumper, turbinregulator og trykkoljeanlegg)
  • Generatorer og tilknyttet hjelpeutstyr
  • Transformatorer
  • Kontroll-, apparat-, og bryteranlegg
  • Drift- og vedlikeholdssystemer

Omfanget av tilstandsvurderingen vil tilpasses etter kraftverkets størrelse og kundens ønsker. Vi kan tilby målinger (virkningsgrads- eller vibrasjonsmåling) og utvidede tester som en del av tilstandsvurderingen. En tilstandsvurdering kan være grunnlag for en mulighetsstudie for oppgradering.

Kontaktperson

Profilbilde av Hans Olav Nyland
Hans Olav Nyland
Avdelingsleder Fornybar Energi