Tilstandsvurdering betong

Norconsult gjennomfører tilstandsvurderinger av bygg, mur og tyngre betongkonstruksjoner.

Våre spesialister har inngående kunnskap innen tilstandsvurdering og kan gi presise tilstandsvurderinger og forslag til utbedringer. Vi foreleser i bransjekurset (R) Betongrehabilitering – for formann/bas, produksjons- og kontrolleder.

Norconsult tilbyr rådgivningstjenester innen blant annet:

 • Tilstandsanalyse etter NS 3424 Tilstandsanalyse av byggverk - Innhold og gjennomføring
 • Måling av kloridinntregning
 • Måling av karbonatiseringsdybder
 • Kontroll av overdekning
 • Skademekanismer
 • Reparasjonsmetoder
 • Korrosjonsvern
 • Katodisk beskyttelse
 • Forsterkning
 • Vedlikeholdsplaner
 • Konkurransegrunnlag
 • Teknisk oppfølging på byggeplass
 • Byggeledelse
 • Overflatebehandling betong
 • Kontroll av heft ved avtrekksprøving

Kontaktperson

Profilbilde av Hilde Rannem Isaksen
Hilde Rannem Isaksen
Avdelingsleder