Trafikkteknikk

Norconsult arbeider daglig med å bistå våre kunder i problemstillinger der vi benytter avanserte analyse- og trafikksimuleringsverktøy knyttet til fremkommelighet og trafikkavvikling. Vi har et av de største miljøene i Norge når det gjelder kapasitet og tilgjengelig programvare innen trafikkteknikk.

Innenfor trafikkteknikk leverer vi tjenester blandt annet knyttet til:

 • Trafikktekniske analyser av veg- og gatesystemer
 • Trafikktekniske analyser av alle typer kryss, inkludert kapasitetsberegning for eksempel med Sidra eller Crossig
 • Planlegging og prosjektering av vegtrafikksignalanlegg i alle planfaser inkludert byggeplan
 • Planlegging og prosjektering av prioriteringsanlegg for kollektivtrafikk
 • Planlegging og prosjektering av fysiske løsninger for gate og kollektivtrafikk
 • Alle typer trafikkanalyser, samt kompetanse knyttet til anvendelse av digitale prosjekterings- og planleggingsverktøy
 • Andre relevante fag- og kompetanseområder er: Kollektiv- og bytransport, analyse av fotgjengerstrømmer, sykkel, parkeringsløsninger, sporingsanalyser for forskjellige typer kjøretøy, trafikksikkerhet m.m.

Våre verktøy er fleksible. Vi benytter en rekke ulike verktøy i våre oppdrag tilpasset oppgavens kompleksitet, omfang, arbeidsmåte og kunde.

Programvarer vi benytter:

 • SIDRA Intersection: Et kapasitetsberegningsverktøy som brukes til å beregne kapasitet i kryss og på strekninger.
 • Crossig brukes gjerne ifm. prosjektering og dimensjonering av vegtrafikksignalanlegg.
 • Aimsun: Trafikksimuleringsmodell som benyttes for å se på flere kryss eller et område, herunder kvartaler eller større deler av byer. Aimsun er Statens vegvesens valgte standardverktøy, og kan også benyttes for å studere trafikanters rutevalg på veinettet.
 • Goodvision for videotelling av trafikk og registrering av fotgjengerstrømmer.
   

Programvaren Aimsun har dessuten ulike tilleggsmoduler som gjør at man kan modellere fotgjengere og store tilskuermengder, signalanlegg, autonome kjøretøy, mm., i detalj.

Kontaktperson

Profilbilde av Karete Løkting Ellingbø
Karete Løkting Ellingbø
Gruppeleder