Trafikkteknikk

Norconsult arbeider daglig med å bistå våre kunder i problemstillinger der vi benytter avanserte analyse- og trafikksimuleringsverktøy knyttet til fremkommelighet og avvikling. Vi har et av de største miljøene i Norge når det gjelder kapasitet og tilgjengelig programvare innen trafikkteknikk.

Innenfor trafikkteknikk leverer vi tjenester bl.a. knyttet til:

  • Trafikkanalyser i forbindelse med større eller mindre utbygginger, f.eks. som en del av konsekvensutredning (KU)
  • Trafikktekniske vurderinger og utforming av kryss/vei, herunder prosjektering av veitrafikksignalanlegg
  • Trafikksikkerhet: Analyser og tiltaksforslag
  • Planlegging for gående og syklende
  • Trafikkundersøkelser av forskjellig slag

Våre verktøy er fleksible. Vi benytter en rekke ulike verktøy i våre oppdrag tilpasset oppgavens kompleksitet, omfang, arbeidsmåte og kunde.

To programvarer vi benytter:

  • SIDRA Intersection: Et kapasitetsberegningsverktøy som brukes til å beregne kapasitet i kryss og på strekninger.
  • Aimsun og VISSIM: Trafikksimuleringsmodeller som benyttes for å se på flere kryss eller et område, herunder kvartaler eller større deler av byer. Aimsun er Statens vegvesens valgte standardverktøy, og kan også benyttes for å studere trafikanters rutevalg på veinettet.

Begge programvarene har dessuten ulike tilleggsmoduler som gjør at man kan modellere fotgjengere og store tilskuermengder, signalanlegg, autonome kjøretøy, mm., i detalj.

Kontaktperson

Profilbilde av Hans Martin Riseth
Hans Martin Riseth
Avdelingsleder