Tunneler og fjellanlegg

Norconsult tilbyr komplette tjenester innenfor prosjektering av tunneler og fjellanlegg.

Norconsult har et stort fagmiljø med over 30 ansatte med bred erfaring og spisskompetanse innen prosjektering av tunnelinnstallasjoner. Dette spenner fra enkle tunnelprosjekter til verdens lengste og dypeste undersjøiske vegtunneler ved Ryfast og Rogfast samt store jernbaneprosjekter som Ringerriksbanen. Vi har kompetanse på alle fagområder innenfor et tunnelprosjekt, og jobber ofte i samspill med flere andre fagmiljøer. Tunnelmiljøet er delaktig i alle planfaser fra tidligfase studier til byggeplan og oppfølging. Vi samarbeider tett med selskapets øvrige samferdselsmiljø, og er sentrale i noen av Norges største tverrfaglige veg- og baneprosjekter. Dette omfatter både undersjøiske tunneler og store og mindre veg- og banetunneler i samferdselsanlegg. All prosjektering for nye oppdrag utføres nå i 3D/BIM.

Typiske tjenester Norconsult leverer innen tunneler og fjellanlegg:

 

 • Veg- og jernbanetunneler
 • Undersjøiske vegtunneler
 • Alle tunneltyper innenfor veg- og jernbaneprosjekter
 • Parkeringsanlegg i berg og store VA-anlegg i berg (renseanlegg)
 • Anleggstekniske tverrfaglige faseplaner for anleggsgjennomføring
 • Fremdriftsplaner for utførelse
 • Kostnadsoverslag i alle planfaser
 • Betongkonstruksjoner i 3D ved vann- og frostsikring, tekniske bygg, pumpestasjoner
 • Sprengningsplaner i 3D med verktøyet Gemini
 • Prosjektering av tverrfaglige løsninger i 3D/BIM for alle tunnelinnstallasjoner
 • Trekkerør og VA- planer i 3D/BIM
 • Rehabilitering av veg og jernbanetunneler
 • Visualisering, 3D, 3D filmer av prosjekter
 • Forsknings- og utviklingsprosjekter
 • Vannkraftverk i fjell
 •  

Innenfor fjellanlegg utfører vi prosjektering for anlegg i berg for vannverk, parkeringsanlegg, renseanlegg, fiskeoppdrett .

Hør vår podcast om tunneler:

Kontaktpersoner

Profilbilde av Jens Petter Henriksen
Jens Petter Henriksen
Avdelingsleder
Profilbilde av Håkon Bergsodden
Håkon Bergsodden
Avdelingsleder vannkraft